Wyszukiwarka

Parafia Bożego Ciała
w Zawierciu

Nabożeństwo do MB

Strona główna » Nabożeństwo do MB

wielkość tekstu: A | A | A

Zawiercie, 04.04.2023

Ks. Henryk Kowalski

Proboszcz

42-400 Zawiercie

Ul. Kijowska 6

/Tel. 601 528 678/

L.4/IV/23

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita

Archidiecezji Częstochowskiej dr Wacław Depo

 

Zwracam się z pokorną prośbą o przydzielenie księdza wikariusza dla tutejszej parafii. Według mojej oceny jest taka konieczność dla pożytku wiernych. Jest w parafii szereg grup, które mogłyby na tym dużo skorzystać – Służba Liturgiczna Ołtarza, KSM, grupa komunijna, kandydaci do S. Bierzmowania jak też liczne bractwa – Różaniec, Szkaplerz, Unia Św. Rity, Bractwo Dzieciątka Jezus, Rycerstwo św. Michała Archanioła, Bractwo św. Józefa grupa Adoracji Najświętszego Sakramentu i inne.

Dziękuję za zgodę na kwadrynacje, jest ona bardzo potrzebna. Staram się przed każdą Mszą św. być w konfesjonale, jak też codziennie na Godzinie Miłosierdzia. Wizyta duszpasterska – kolęda trwała przez dwa miesiące. Uważam, że ks. wikariusz byłby dużą pomocą – dlatego ośmielam się pokornie o niego prosić. Z naszej parafii średnio co siedem lat wyświęcany jest kapłan, jestem przekonany o dalszej kontynuacji tej ”tradycji”.

 

Z synowskim oddaniem i modlitwą

 

Zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus został za nas wydany * i ze czcią wspominamy * najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, * Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, * a także świętego Józefa, * Oblubieńca Najświętszej Dziewicy, * oraz Twoich świętych Apostołów i Męczenników: * Piotra i Pawła, Andrzeja, * (Jakuba, Jana, Tomasza, * Jakuba, Filipa, Bartłomieja, * Mateusza Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, * Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, * Jana i Pawła, Kosmę i Damiana) * i wszystkich Twoich Świętych. * Przez ich zasługi i modlitwy * otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. * (Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

Z rozłożonymi rękami mówi:

Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę * od nas, sług Twoich * i całego ludu Twego. * Składamy ją na pamiątkę dnia, * w którym nasz Pan Jezus Chrystus * powierzył swoim uczniom odprawianie sakramentalnej ofiary Ciała i Krwi swojej * Napełnij nasze życie swoim pokojem * zachowaj nas od wiecznego potępienia * i dołącz do grona swoich wybranych.

Składa ręce.

(Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

Trzymając ręce wyciągnięte nad darami, mówi:

Prosimy Cię, Boże, * uświęć tę Ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, * mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, * aby się stała dla nas Ciałem i Krwią * Twojego umiłowanego Syna, * naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Składa ręce.

W formułach, które następują, słowa Chrystusa należy wymawiać starannie i wyraźnie, bo tego wymaga ich znaczenie.

On to w dzień przed męką * za zbawienie nasze i całego świata, to jest dzisiaj,

Bierze chleb, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:

wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce,

podnosi oczy,

podniósł oczy ku niebu, * do Ciebie, Boga, swojego Ojca wszechmogącego, * i dzięki Tobie składając, błogosławił,* łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

lekko się pochyla.

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy:
To jest bowiem Ciało moje,
które za was będzie wydane.

Ukazuje ludowi konsekrowaną hostię, składa ją na patenie i przyklęka.

Następnie mówi:

Podobnie po wieczerzy

Bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:

wziął ten przesławny kielich * w swoje święte i czcigodne ręce, * ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił, * i podał swoim uczniom mówiąc:

lekko się pochyla.

Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:
To jest bowiem kielich Krwi mojej
nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów.
To czyńcie na moją pamiątkę.

 

W uroczystej procesji przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Ołtarza Adoracji. Pragniemy uczcić Jezusa naszego Pana osamotnionego przed męką Bądźmy przy Jezusie Chrystusie, który przygotowuje się na śmierć

 

Adoracja

O mój Jezu w Hostii skryty

Panie Jezu, Ty nakazałeś aby pozwolić dzieciom przychodzić do Ciebie, bo do nich należy Królestwo Boże. Dziękujemy Ci za Twoją miłość do nas. Dziękujemy Ci za to, że przyszedłeś na ziemię, aby być ze swoimi ukochanymi dziećmi. Jesteś z nami Panie ukryty w tej kruszynie chleba. Jesteś z nami Panie pod postacią białej Hostii, w którą możemy się wpatrywać i naprawdę zobaczyć Ciebie. Dziękujemy Ci Jezu, że zawsze jesteś z nami i czekasz na nas. Ty zawsze masz dla nas czas. Ty chcesz, abyśmy Cię jak najczęściej odwiedzali i z całego serca Cię kochali.

Pieśń: Jezusa ukrytego, lub Kiedyś o Jezu, chodził po

Kochany Panie Jezu, Ty jesteś naszym najlepszym Przyjacielem. Ty troszczysz się o nas i najlepiej wiesz, czego nam potrzeba. Jesteś z nami w naszych radościach i smutkach, w naszych powodzeniach i nieszczęściach. Jesteś obecny wśród nas i dla nas. Każdemu z nas hojnie rozdzielasz niezliczone łaski, bo tak bardzo nas umiłowałeś. Pragniemy teraz podziękować Ci za to, czym nas obdarzasz, za Twoją miłość i troskę o nas i za wszystkie wysłuchane modlitwy: Wyrażamy Ci dzisiaj naszą wdzięczność wołając: DZIĘKUJEMY CI PANIE JEZU! 1

Pieśń Kochajmy Pana

2 Za Twoją wielką miłość do każdego z nas Za to, że zawsze jesteś z nami i nam pomagasz Za natchnienia i dary Ducha Świętego, którymi nas obdarzasz Za to, że obdarzasz nas swoją łaską, abyśmy mogli spełniać dobre uczynki Za naszych rodziców, nauczycieli, dziadków, którzy troszczą się o nas i od których uczymy się jak Cię kochać Za każdego człowieka, którego postawiłeś na naszej drodze Za dar Eucharystii i za każdą Komunię Świętą Za to, że tyle razy przebaczasz nam grzechy w sakramencie pokuty Za to, że wysłuchujesz naszych próśb i obdarzasz nas swoim błogosławieństwem A teraz niech każdy pomyśli sobie, za co jeszcze chciałby podziękować Panu Jezusowi i powie Mu po cichu, za co Go kocha i za co Mu dziękuje.

Pieśń: Dzięki o Panie, Sercem kocham Jezusa

Panie Jezu, Twoja miłość do nas nie ma granic. A my nie zawsze byliśmy tacy dobrzy, jak Ty byś tego chciał.

Ach żałuję za me

 

Jakże jesteśmy szczęśliwi i pełni radości, że możemy przebywać w Twej obecności. Czujemy się zaszczyceni, że nas wybrałeś. Mogłeś zamieszkać gdziekolwiek – w bezkresie wszechświata lub poza nim – ale Ty wybrałeś na swój dom nasze serca, do czasu, gdy my zamieszkamy w Twoim domu.

 

Chrystus wczoraj i dziś - ramię pion
2. Początek i Koniec - ramię poziome),
3. Alfa
4. Omega

5. Do Niego należy czas
6. I wieczność
7. Jemu chwała i panowanie
8. Przez wszystkie wieki wieków. Amen.

umieścić pięć symbolicznych gwoździ , mówiąc głośno:

Przez swoje święte rany

jaśniejące chwałą

niech nas strzeże

i zachowuje

Chrystus Pan. Amen.

 

Kyrie eleison Chryste eleison Kyrie eleison
Chryste usłysz nas Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo Matko Boża z Guadalupe, módl się za nami
Najświętsza Panienko okryta Królewskim płaszczem, módl się za nami
Najświętsza Panienko, która powiedziałaś do Indianina Juan Diego, że jest w połach twojego płaszcza, módl się za nami,
Matko Boża okrywająca nas gwiaździstym płaszczem cały świat,
Ochraniająca nas swym płaszczem od niebezpieczeństw,
Zasłaniająca nas swym płaszczem od złego ducha,
Odganiająca swym płaszczem demony niszczące naszą wiarę,
Odganiająca swym płaszczem demony niszczące nasze dusze i zdrowie,
Odganiająca swym płaszczem demony niszczące dzieci, rodziny, kapłanów i Kościół,
Błogosławiona Roso spływająca na nasze dusze,
Niepokalany deszczu łask spływający na nas,
Strumieniu Żywej Wody odradzający w nas życie wieczne,
Morze łask i błogosławieństw zanurzająca nas w Bogu,
Czysta kryształowa wodo lecząca nasze rany,
Rzeko światła niosąca Chrystusa,
Oceanie miłości miłosiernej wskrzeszająca w nas życie wieczne,
Błogosławiona Matko, opiekunko chorych, opuszczonych i samotnych,
Okrywająca Królewską szatą cały odkupiony świat,
Niepokalana Panienko z Meksyku depcząca głowę węża,
Znaku z Apokalipsy z nieba nam dany,
Matko miłosierna ratująca przez swoja szatę dusze od piekła,
Współczująca opiekunko uzdrawiająca chorych ludzi i chory świat, módl się za nami

Matko życia zawsze przy nas obecna, wstawiaj się za nami
Maryjo okrywająca nas płaszczem,, tak jak okrywałaś swego Syna gdy się narodził,
Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś małego Jezuska, gdy uciekałaś z Nim do Egiptu,
Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś Jezuska idąc z Nim przez pustynie,
Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś Jezuska gdy spał pod gołym niebem w drodze powrotnej do Nazaretu,
Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś Jezusa szatą uszytą przez Ciebie gdy nauczał apostołów,
Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okryłaś Jezusa płótnem po zdjęciu Go z krzyża,
Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okryłaś płaszczami Apostołów, które własnoręcznie uszyłaś,
Maryjo okrywająca swym płaszczem wszystkich, którzy odeszli od Kościoła, by przez łaskę modlitwy za nich zostali ocaleni od potępienia,
Maryjo okrywająca swym płaszczem wszystkich żyjących na ziemi, by pozyskać ich dla Chrystusa,
Maryjo okrywająca swym gwiaździstym płaszczem uzdrowienia i ochrony cały świat, ratuj nas i módl się za nami.


 

... Chcecie, by diabeł was dopadł, rzadko odwiedzajcie Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Chcecie by szatan uciekł od was, odwiedzajcie często Jezusa ...

Św. Jan Bosko

Kult Dzieciątka
Jezus w tutejszym
kościele

Modlitwy

do Dzieciątka Jezus

Święta Rita

z Cascia (1381-1457)

Święta od spraw
beznadziejnych

Apostolat Różańca Św.

i Płaszcza Matki Bożej z Guadalape

Bractwo Św. Szkaplerza Karmelitańskiego

Żywy Różaniec

Rycerstwo Św. Michała Archanioła

Transmisja na żywo

Msza św. w dni powszednie godz. 17:00 Msza niedzielna 16:00 Adoracja 15:00

strona głównaaktualnościParafiaMsze św.Sakramenty św.Dzieciątko Jezusśw. RitaNabożeństwo do MBGaleriaKontaktPolityka prywatności
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Zawierciu Archidiecezja Częstochowska.
Pasja
tworzenia

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu
SYSTEM ALP VISUAL PLUS | ALPANET.PL

Prośba o modlitwę

Dodaj prośbę o modlitwę

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN


Warning: include(modules/Lector_1__1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/am1x2007081233/domains/parafiabozegociala.pl/private_html/index1_normal.php on line 417

Warning: include(modules/Lector_1__1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/am1x2007081233/domains/parafiabozegociala.pl/private_html/index1_normal.php on line 417

Warning: include(): Failed opening 'modules/Lector_1__1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php') in /home/am1x2007081233/domains/parafiabozegociala.pl/private_html/index1_normal.php on line 417
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Prośba o modlitwę
Dodaj prośbę o modlitwę
Zobacz wpisy

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.