Wyszukiwarka

Parafia Bożego Ciała
w Zawierciu

Dzieciątko Jezus

Strona główna » Dzieciątko Jezus

wielkość tekstu: A | A | A

Modlitwy do Dzieciątka Jezus
 

„Dziecko jest najpiękniejszym
darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Boga”
„W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei".

                                                                                                                                                                                              św. Jan Paweł II

 

Starożytna tradycja głosi, że nabożeństwo do Jezus ma swoje początki na przepięknej, w Izraelu, niedaleko Nazaret. Tam pod opieka rodziców – Józefa i Maryi oraz dziadków - i Anny często przychodził, aby się modlić. Gromadzili się tam też inni pobożni ludzie, przejęci skutecznością modlitwy z Boskim Dzieciątkiem. Do tej tradycji nawiązały zakony karmelitańskie szerząc wszędzie pobożność do Dzieciątka Jezus. W wieku XIII ŚW. Antonii z Padwy, a w wieku XVI św. Kajetan byli sławnymi czcicielami Boskiego Dzieciątka, lecz największa sławę Dzieciątka głosiła św. Teresa od Jezusa i św. Jan od Krzyża (ok. 1550). Wszyscy oni przez pośrednictwo Dzieciatka Jezus zawsze byli wysłuchani. Jezus powiedział: Wszystko, o co prosicie przez przyczynę Mojego Dziecięctwa, otrzymacie i niczego wam nie odmówię.

 

KORONKA DO DZIECIĄTKA JEZUS

Uwielbiamy Cię Dziecię Jezus, Synu Boży, pełen Ducha Świętego.
Ojcze nasz... A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.
Wychwalamy Cię Maryjo, pełna łaski u Boga, Dziewicza Matko Dziecięcia Jezus.
Ojcze nasz... A Słowo stało się...
Pozdrawiamy Cię Józefie, troskliwy i pełen poświęcenia Opiekunie Dziecięcia Jezus.
Ojcze nasz... A Słowo stało się...

 

Na cześć dwunastu dziecięcych lat Pana Jezusa:
po każdej tajemnicy: Zdrowaś Maryjo... A Słowo stało się...

1. Zwiastowanie i Wcielenie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Oczekiwanie narodzenia Jezusa – niegościnność Betlejem 
4. Narodzenie Dzieciątka Jezus – pokłon pierwszych ludzi – pasterzy 
5. Obrzezanie i nadanie Najświętszego Imienia Jezus 
6. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni – proroctwo Symeona i Anny 
7. Pokłon Trzech Mędrców 
8. Mord dzieci i ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu 
9. Pobyt w Egipcie
10. Powrót z Egiptu do Nazaret 
11. Życie w Nazarecie 
12. Dwunastoletni Jezus w świątyni.

 

Boskie Dzieciątko Jezus Twoimi jesteśmy
i do Ciebie należeć chcemy

Módlmy się.

Wszechmogący Boże, spraw, aby nasze rozważanie Tajemnicy Narodzenia Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, przyniosło nam łaski potrzebne w doczesnym i przygotowało nas do szczęścia wiecznego. 
Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pozdrawiam Cię, o Dziecię Jezus, pełne łaski. Pokój i miłosierdzie są z Tobą. Ty jesteś najpiękniejszym z synów Ludzkich i błogosławionym owocem Najczystszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi. O Jezu, Tyś jest wszechpotężnym Panem nieba i ziemi! W Ciebie wierzę, w Tobie całą nadzieję pokładam i proszę, wysłuchaj mnie, bo Ty wszystko możesz.

 

Minuta dla Dzieciątka Jezus

Błogosław mnie Dzieciątko Jezus! I wstawiaj się za mną nieustannie! Oddalaj ode mnie teraz i zawsze grzech. Jeśli potknę się, wyciągnij ku mnie Twą pomocną dłoń. Jeśli nawet sto razy upadnę, Ty sto razy podnieś mnie. Jeślibym o Tobie zapomniał, Ty nie zapominaj o mnie nigdy. Co się ze mną stanie, jeśli Ty mnie opuścisz? We wszelkich niebezpieczeństwach bądź ze mną. Chcę żyć i umierać w Twoich rękach. Pragnę by moje życie było dla Ciebie radością. Nie zostawiaj mnie Jezu, lecz wejrzyj na mnie z miłością. A na końcu drogi mojego życia okaż mi zbawienie i daj udział w Twojej chwale. Niech Twoje błogosławieństwo będzie ze mną dzisiaj i na zawsze. 
Amen. Alleluja. (Chwała Ojcu...).

Modlitwa o pogodę ducha

Dzieciątko Jezus, Ty jesteś Królem Pokoju, pozwól mi przyjąć bez szemrania rzeczy, których nie mogę zmienić. Ty jesteś umocnieniem chrześcijan, daj mi siłę do zmiany tego, co mogę ulepszyć. Ty jesteś odwieczną mądrością,

pouczaj mnie w każdej sytuacji, co powinienem zrobić dla większej chwały Boga i co jest większym dobrem dla ludzi. Błagam Cię przez Twoje święte dziecięctwo, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa Dzieci Fatimskich i każdego dziecka – pragnieniem serca Maryi

Modlitwa w przeciwnościach

BOSKIE DZIECIĄTKO JEZUS:
W moich trudnościach i kłopotach – wspomagaj mnie 
Od nieprzyjaciół duszy mojej – wybawiaj mnie 
W moich błędach – oświecaj mnie 
W moich wątpliwościach i zmartwieniach – pokrzepiaj mnie 
W moich chorobach – uzdrawiaj mnie 
Kiedy mnie spotka upokorzenie – podnoś mnie 
W chwilach pokus – broń mnie 
W godzinach smutku i rozpaczy – pocieszaj mnie 
W Twoim kochającym sercu zachowaj mnie 
W Twojej niepojętej wszechmocy strzeż mnie 
W Twoich otwartych dłoniach ochraniaj mnie


Módlmy się.
O mój Jezu dobry, zbliżam się do Ciebie z sercem przepełnionym najczulszą miłością i wdzięcznością. Składam Ci hołd czci i dziękczynienia, a czując moją niegodność błagam Cię, Boskie Dziecię, oczyść moje serce Twoim spojrzeniem pełnym miłosierdzia, a rączką, którą cały świat błogosławisz, przygarnij do swego litościwego serca i wysłuchaj moich próśb. Amen.

 

Modlitwa ufności do boskiego Dzieciątka

Dzieciątko kochane mojego życia, 
Radości wszystkich chrześcijan,
Łaskę, której potrzebuję, 
Powierzam Twoim błogosławionym rękom.
Ojcze nasz...
Ty znasz moje winy i potrzeby, 
Więc cały się Tobie powierzam, 
Daj pokój w przeciwnościach
I ulżyj sercu memu. 
Zdrowaś Maryjo... 
I choć na Twoją miłość nie zasługuję, 
Spraw, niech nie biegnę ku Tobie na próżno, 
Ponieważ Jesteś Synem Boga, 
I ratunkiem chrześcijan. 
Chwała Ojcu... 
Wspomnij Dzieciątko Święte, 
Że nigdy nie słyszano, 
Aby ktokolwiek wzywając Ciebie, 
Pozostał bez Twojej pomocy. 
(wzbudzenie intencji) 
Dlatego z wiarą i ufnością, 
Z pokorą i skruszonym sercem, 
Napełniony miłością i nadzieja, 
O tę szczególną łaskę Ciebie proszę.

 

Boskie Dzieciątko Jezus – Błogosław nam!

A teraz słuchaj swojego Zbawiciela:

Przyjacielu! 
Znam Twoje problemy i chcę Ci pomóc. 
Ze mną nie zginiesz. 
Gdzie Ja jestem nie ma się czego lękać. 
Zaufaj mi. 
Kto Mnie kocha, otrzyma zbawienie. 
Jestem zwycięzcą śmierci, piekła i grzechu. 
Ten, kto jest ze Mną, zawsze zwycięży!

 

UWIELBIENIE NAJŚWIĘTSZEGO
DZIECIĄTKA JEZUS

Najświętsze Dziecię Jezus – synu Ojca
Przedwiecznego – kocham i wielbię Ciebie.

- w którego przyjściu poznajemy miłość Boga Ojca,
- jedyna nasza droga do domu Ojca Niebieskiego, 
- przychodzące w mocy ducha Świętego, 
- odwieczna światłości,
- dla którego stworzony został cały świat, 
- Sługo Boży, Emanuelu zapowiedziany przez Proroków,
- zachwycone Niepokalanym Sercem Matki, 
- błogosławiony owocu łona Najświętszej Dziewicy, 
- poddane we wszystkim Służebnicy Pańskiej, 
- wzorze naszego oddania się Maryi w niewolę miłości,
- nauczycielu całej ludzkości, 
- dające radość świętemu Janowi w łonie matki, 
- błogosławiące świętą Elżbietę i wszystkie matki oczekujące dziecka,  
- Wszechmocny, uwielbiony przez Maryję w Jej pieśni, 
- Światło nocy betlejemskiej i wszystkich nocy, 
- Światłości wiekuista, utęskniona w mrokach Czyśćca, 
- radości śpiewających aniołów, 
- przynoszące na ziemię pokój ludziom dobrej woli,
- powierzone przez boga Ojca opiece przeczystego Józefa, 
- nazywane synem Cieśli, 
- zjednoczone ze świętym Józefem więzią wzajemnej miłości, 
- z miłością przyjmujące pasterzy i wszystkich ubogich, 
- przyjmujące dary serc Trzech Króli i wszystkich narodów, 
- zagrożone przez nienawiść „Herodów" wszystkich czasów, 
- wypędzone z serc, opanowanych przez szatana i grzech, 
- szukające pokarmu miłości w naszym domu, 
- szukające ciepła miłości w moim sercu, 
- obecne w rodzinach złączonych modlitwą, 
- szukające „Symeonów", którzy wezmą Cię w objęcia,
- będące znakiem, któremu sprzeciwiać się będą, 
- nadziejo i pociecho ludzi schorowanych i w podeszłym wieku, 
- dające Niebo tym, którzy duchem upodobnili się do dziecka, 
- przez Twą ucieczkę do Egiptu, pociecho wygnańców Ojczyzny, 
- wzrastające w łasce u Boga i u ludzi, 
- radości Rodziny Nazaretańskiej i naszych rodzin, 
- wzorze posłuszeństwa rodzicom, 
- miłujące ubóstwo, cichość i pokorę,
- wzorze czystej i radosnej dziecięcej zabawy, 
- doskonałe we wszystkich swoich myślach, słowach i czynach, 
- straszliwy Sędzio tych, którzy gorszą dzieci i młodzież,  
- nauczycielu życia całkowicie poświęconego Bogu, 
- „rodzące się" w tajemnicy ofiary Mszy Świętej na ołtarzach świata, 
- spragnione wielkiej miłości kapłanów, 
- oddające się nam w chlebie, Hostii Przenajświętszej,  
- Sercem swoim ogarniające nas i wszystkich ludzi, 
- nasza Miłości teraz i na wieki.


 

Jezu cichy i pokornego Serca Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się.
Boże, nasz kochany Ojcze, Ty posłałeś na ziemię i do naszych serc swego jedynego Syna, aby nas zbawił. Zachowaj nas w Twej miłości i łasce, a gdy staniemy się jak dzieci – czyści i ufni, przyjmij nas do Nieba, w którym mieszkasz i królujesz wraz ze swoim synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego."

 

 

MODLITWA DO DZIECIĄTKA JEZUS

O Jezu, miłości moja i Dobro moje najwyższe. Zbawicielu i Boże mój, cześć Ci oddaję i błogosławię Cię za tę szczęśliwą chwilę, w której raczyłeś stać się człowiekiem. Wychwalam ową świętą noc, w której na ten świat przyszedłeś i raczyłeś się narodzić jako uboga Dziecina. Dzięki Ci składam, o najsłodszy Odkupicielu, za tyle dowodów miłości Twojej. Błagam Cię, wspominając te pierwsze łzy, które dla mnie w stajence wylałeś, o przebaczenie wszystkich grzechów moich, łaskę serdecznego żalu za nie i mocnej poprawy. Amen.

 

Każdego 25 dnia miesiąca polecamy intencje zgłoszone do Dzieciątka Jezus we Mszy św. o godz. 17.00, z wyczytaniem wszystkich intencji. 

Nieustająca Nowenna odprawiana jest w każdy wtorek na Mszy św. wieczornej
w tutejszym kościele.

Kult Dzieciątka
Jezus w tutejszym
kościele

Modlitwy

do Dzieciątka Jezus

Święta Rita

z Cascia (1381-1457)

Święta od spraw
beznadziejnych

Apostolat Różańca Św.

i Płaszcza Matki Bożej z Guadalape

Bractwo Św. Szkaplerza Karmelitańskiego

Żywy Różaniec

Rycerstwo Św. Michała Archanioła

Transmisja na żywo

Msza św. w dni powszednie godz. 17:00 Msza niedzielna 16:00 Adoracja 15:00

strona głównaaktualnościParafiaMsze św.Sakramenty św.Dzieciątko Jezusśw. RitaNabożeństwo do MBGaleriaKontaktPolityka prywatności
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Zawierciu Archidiecezja Częstochowska.
Pasja
tworzenia

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu
SYSTEM ALP VISUAL PLUS | ALPANET.PL

Prośba o modlitwę

Dodaj prośbę o modlitwę

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN


Warning: include(modules/Lector_1__1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/am1x2007081233/domains/parafiabozegociala.pl/private_html/index1_normal.php on line 417

Warning: include(modules/Lector_1__1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/am1x2007081233/domains/parafiabozegociala.pl/private_html/index1_normal.php on line 417

Warning: include(): Failed opening 'modules/Lector_1__1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php') in /home/am1x2007081233/domains/parafiabozegociala.pl/private_html/index1_normal.php on line 417
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Prośba o modlitwę
Dodaj prośbę o modlitwę
Zobacz wpisy

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.